Verneveling en COVID-19

 

Wat is vernevelen?

Het proces van vernevelen werd voor het eerst ontwikkeld in de jaren veertig voor het gebruik in de luchtvaart tijdens de oorlog. Vervolgens werden in de jaren vijftig vernevelingsmachines aangepast en commercieel ontwikkeld voor het gebruik met insecticiden en voor ziektebestrijding. Vernevelen is het proces waarbij grote hoeveelheden lucht onder lage druk gebruikt worden om vloeistoffen om te zetten in kleine druppeltjes die in de atmosfeer worden verspreid. Deze Ultra Low Volume (ULV)-druppels zijn perfect voor het aanbrengen van pesticiden, sterilisatoren en desinfecteringsmiddelen. Curtis Dyna-Fog Ltd ontwikkelt en innoveert al meer dan 70 jaar met vernevelings- en spuittechnologie.

 

Elektrostatisch vernevelen

Curtis Dyna-Fog is een pionier op het gebied van vernevelingstechnologie en is altijd op zoek naar nieuwe manieren om zaken te verbeteren en te innoveren. De Hurricane ES van Curtis Dyna-Fog, die in de VS ontwikkeld en met de hand geassembleerd wordt, maakt gebruik van elektrostatische technologie om elke druppel een kleine elektrostatische lading te geven. Deze technologie zorgt voor een consistente dekking, beter contact met het oppervlak en een optimaal zuinig gebruik.

Het hoge capaciteit laadsysteem van de Hurricane ES brengt een positieve elektrostatische lading aan op iedere kleine druppel wanneer deze met hoge snelheid door de lucht wordt voortgestuwd. Deze actie heeft twee effecten op de druppels die het actieve ingrediënt bevatten:

  1. Druppels met een positieve lading stoten elkaar af, waardoor een betere verspreiding en de dekking verkregen wordt.
  2. Positief geladen druppels maken beter en sneller contact met oppervlakken in vergelijking met die van standaard niet-elektrostatische vernevelaars. De Hurricane ES is perfect voor oppervlakken die veel aangeraakt worden en zorgt voor een snellere toepassingstijd, is zuiniger en kent minder stilstand, zodat u weer met vertrouwen aan de slag kunt.

 

Vernevelen en het gevecht tegen Covid-19

COVID-19 verspreidt zich ongelooflijk snel. Druppels van gevolg van hoesten, niezen en zelfs spreken kunnen het virus over korte afstanden verspreiden, waar het dagenlang op oppervlakken actief kan blijven. De sleutel tot het reduceren van de verspreiding van COVID-19 is een goede persoonlijke hygiëne, door regelmatig handen met zeep en warm water te wassen.

 Om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek te verminderen, waar werkgevers een zorgplicht hebben voor personeel en klanten, moeten bedrijven gebieden en oppervlakken waar veel contact plaatsvindt regelmatig schoonmaken met een goedgekeurd desinfecteermiddel. Er moet een grondig schoonmaakschema worden aangehouden.

Vernevelen is tegenwoordig een veelgebruikte methode voor het bestrijden van Covid-19 als onderdeel van een schoonmaak- en ontsmettingsproces. Als dit correct wordt uitgevoerd, is vernevelen één van de meest effectieve manieren om een ruimte grondig te reinigen van Covid-19 en andere virussen en bacteriën.

 

Infectiebestrijding

Infectiebestrijding is de discipline die zich bezighoudt met het voorkomen van infecties in de gezondheidszorg. Op de werkplek is het makkelijker om de gewone risico's die met iedere werkomgeving geassocieerd worden te beheersen. Door monitoring in de vorm van inspecties en audits uit te voeren kan de werkplek het risiconiveau bepalen dat veroorzaakt wordt door uitglijden, struikelen, vallen, handmatig afhandelen van, of blootstelling aan, gevaarlijke stoffen. Bij infectiebestrijding is dit echter veel moeilijker.

Een ziekteverwekker of infectie is een biologisch agens dat kwalen of ziekten veroorzaakt bij de gastheer. Ziekteverwekkers kunnen niet met het blote oog waargenomen worden en vormen daarom een groter probleem bij het controleren en beheersen van de potentiële besmettingshaarden. Het management is ervoor verantwoordelijk dat haar medewerkers goed getraind zijn. Dit moet specifiek gericht zijn op de potentiële aanwezigheid van ziekteverwekkers en de preventie van de verspreiding van ziekteverwekkers in de gezondheidszorg. Dit omvat al het personeel, inclusief diegenen die een directe rol hebben, zoals artsen, verpleegsters, huisartsen en tandartsen en diegenen die ondersteunende taken uitvoeren, zoals tijdelijk personeel, schoonmakers, keukenpersoneel enz.