Veelgestelde vragen

 

Welke PBM en ABM moet ik tijdens het vernevelen dragen?

De vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en adembeschermingsmiddelen (ABM's) verschillen per toepassingsscenario, locatie en gebruikte chemicaliën Lees altijd het etiket van het chemische product voor informatie over welke PBM en ABM voor het gebruik gedragen moeten worden.

Bijvoorbeeld:

Wanneer u routinematig uit voorzorg vernevelt in open en goed geventileerde, huishoudelijke of commerciële ruimten om deze te desinfecteren, lees dan de instructies en richtlijnen voor het product en draag ten minste een wegwerpmasker en oogbescherming..

Wanneer u vernevelt om in een medisch of bekend virusscenario te desinfecteren, lees dan de instructies en richtlijnen voor het product door. Het dragen van een volledige PBM en ABM wordt aanbevolen.

Houd ook rekening met de hoeveelheid tijd die het vernevelen in beslag neemt en de blootstelling aan het chemisch middel. Lees altijd de instructies en richtlijnen op het chemische etiket.

 

Wat is desinfectie?

Desinfecteringsmiddelen doden of deactiveren micro-organismen, inclusief bacteriën, schimmels en virussen op inerte oppervlakken. Sommige gebruikelijke desinfecterende middelen deactiveren geen bacteriële sporen, maar producten met waterstofperoxide beteugelen wel de sporenfase van bacteriën. Desinfecteringsmiddelen werken door de celwand van microben te vernietigen of door hun metabolisme te verstoren. Desinfecteren betekent dat bijna 100% van de micro-organismen op een oppervlak gedood worden. De hoeveelheid bacteriën en andere organismen wordt met 99.9999% verminderd (6 Log 10).

 

Waar kan ik de chemische concentratie vinden die voor een specifiek product nodig is?

De aanwijzingen op het etiket van het product voor het mengen en aanbrengen van desinfecterende chemicaliën moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Het etiket bevat informatie over het voorbereiden van de juiste concentratie, die de contacttijd en de toxiciteit voor micro-organismen bepaalt. Sommige desinfecteringsmiddelen zijn enkelvoudige chemische formuleringen, terwijl andere combinaties uit twee of drie chemicaliën kunnen bestaan; elk heeft een rol in het mengsel. Commerciële formuleringen van chemicaliën met één of meerdere ingrediënten zijn uniek en hebben specifieke aanwijzingen voor het mengen en aanbrengen. Vóór het aanbrengen moet de gebruiker het etiket volledig lezen en begrijpen en alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Wat is een ULV-toepassing (Ultra-low Volume)?

De termen die gebruikt worden om de hoeveelheid aangebrachte vloeistof te beschrijven zijn onder andere hoog volume (HV), zeer laag volume (VLV) en ultra-laag volume (ULV). De hoeveelheid die toegepast wordt is afhankelijk van de gewenste oppervlakte-dekking door druppels en de grootte van de druppels. De concentratie van sommige desinfecteringsmiddelen kan hoog zijn en kan als concentraat (onverdund) bij een ultralaag volume op oppervlakken worden aangebracht. Druppels van ongeveer 8 tot 10 micron worden gewoonlijk als ULV beschouwd, maar deze definitie is variabel

 

Wat is de contacttijd en de verdamping van druppels?

Contacttijd of verblijftijd is de hoeveelheid tijd die een desinfecterend middel op een oppervlak aanwezig moet zijn om de blootgestelde micro-organismen te doden. De contacttijden liggen tussen 30 seconden en 15 minuten. Moderne desinfecteringsmiddelen drogen in minder dan 5 minuten op een oppervlak en bereiken hun werkzame piek 60 seconden na contact met het oppervlak. De levensduur van druppels op oppervlakken moet overeenkomen met de vereiste contacttijd op het productetiket Onderzoek heeft een belangrijke microbiële reductie aangetoond met contacttijden van 30 tot 60 seconden. Factoren die de levensduur van de druppel beïnvloeden zijn grootte, oppervlaktecontact en omgevingsomstandigheden rond de druppel.

 

Waarom is de druppelgrootte van belang?

De grote oppervlakte-volumeverhouding van kleine druppels resulteert in snellere verdamping dan van grote druppels. Verdamping is een functie van verneveling en kleine druppels verliezen snel volume als gevolg van hun grootte. De levensduur van een druppeltje van 100 micron is ongeveer 10 keer zo lang als dat van een druppeltje van 30 micron. Na contact met het te behandelen oppervlak neemt de druppelgrootte af wanneer het begint te verdampen. Op naar boven gerichte oppervlakken worden druppels plat, het oppervlak absorbeert warmte en de mate van verdamping neemt toe.

 

Waarom is dekking belangrijk?

Het doel van het behandelen van oppervlakken is een maximale dekking zonder afvloeiing van grote druppels. Wanneer oppervlakken gelijkmatig met druppels bedekt zijn en er geen afvloeiing is, wordt de verdampingstijd verkort. Wanneer druppels gescheiden worden door een afstand die vergelijkbaar is met hun radius, dan wordt de verdamping aanzienlijk verminderd als gevolg van de verzadiging van de omgevingslucht.

 

Wat beïnvloedt de verdampingssnelheid?

De verdampingssnelheid neemt af als de omgevingstemperatuur en vochtigheid hoog zijn, omdat dit tot condensatie van water op druppels kan leiden. Een druppeltje van 56 micron van een koude vernevelaar heeft bij blootstelling aan een temperatuur van 16 °C in de lucht een levensduur van ongeveer 7 seconden. Een druppeltje van 150 micron, die door een spuitkop gespoten wordt, heeft een levensduur van ongeveer 1 minuut. Kleine druppeltjes voldoen mogelijk niet aan de vereiste contacttijd van desinfecteringsmiddelen als ze een beperkt dekkingsgebied hebben en snel verdampen.

 

Wat is de levensduur van een druppel?

De korte levensduur van een desinfecterende druppel is het gevolg van het verdampen van vloeistof vanaf het druppeloppervlak. Het verspreidt zich in de omgevingslucht totdat de druppel verdwijnt. Verdamping is afhankelijk van het actieve ingrediënt en de oppervlakteactieve stoffen in de formulering. Het standaardiseren van de levensduur van een druppel op basis van afmeting is moeilijk. Een desinfecteringsmiddel kan in verschillende formuleringen beschikbaar zijn en elk kan een andere contacttijd hebben, omdat de druppels van elk een andere levensduur kunnen hebben.